Ảnh đại diện của rashydos
@rashydos
Member since Ngày 01 tháng 05 năm 2007
0 Đề xuất

Rashydos

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software Engineer Java, C, C++, PHP, MySQL, Scripting sh/ksh... UNIX (SOLARIS, HP-UX), LINUX & Windows Mobile development: please visit my site :
$15 USD/giờ
2 đánh giá
1.6
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Project Manager

Mar 2000

Telecoms Project Manager & Technical Expert

Giáo dục

Master of Engineering (Software)

1995 - 2000 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự