Hình đại diện của raviraghav
@raviraghav
Cờ của India New Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 11 năm 2008
2 Đề xuất

raviraghav

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are Team of Developers and Designers having more then 9 yrs. of extensive experience in their respective field. We have developed several E-Commerce websites, Classified Portals, Auction Portals, Social Networking websites so far. Some specialization with the scripts are as follows: 1) Joomla 2) OsCommerce 3) PHP ProBid 4) OpenCart 5) Shop-Script, WebAsyst 6) PhpFOX 7) Mambo 8) ZEN Cart 10) PhpMyDirectory and many many more.... Experience of installation of more than 50+ scripts so far!
$22 USD/Giờ
các đánh giá về 101
7.5
  • 98%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 16%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

CEO

Aug 2007

We are Team of Developers and Designers having more then 5 yrs. of extensive experience in their respective field. We have developed several E-Commerce websites, Classified Portals, Auction Portals, Social Networking websites so far. Some specialization with the scripts are as follows: 1) Joomla 2) OsCommerce 3) PHP ProBid 4) OpenCart 5) Shop-Script, WebAsyst 6) PhpFOX 7) Mambo 8) ZEN Cart 10) PhpMyDirectory and many manyy more.... Experience of installation of more than 50+ scripts so far!

Giáo dục

MCA

2005 - 2007 (2 years)

Bằng Cấp

GNIIT (2002)

NIIT

2 years course in GNIIT

Các xuất bản

RealIT Services

We are Team of Developers and Designers having more then 5 yrs. of extensive experience in their respective field. We have developed several E-Commerce websites, Classified Portals, Auction Portals, Social Networking websites so far. Some specialization with the scripts are as follows: 1) Joomla 2) OsCommerce 3) PHP ProBid 4) OpenCart 5) Shop-Script, WebAsyst 6) PhpFOX 7) Mambo 8) ZEN Cart 10) PhpMyDirectory and many manyy more.... Experience of installation of more than 50+ scripts so far!

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự