Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$30 USD / giờ
Cờ của INDIA
khambhalia, india
$30 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 11:03 SA
Đã tham gia vào tháng 9 20, 2023
0 Khuyến nghị

Nirav R.

@raychuranirav

monthly-level-three.svg
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$30 USD / giờ
Cờ của INDIA
khambhalia, india
$30 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Cloud & Devops Engineer

I am Nirav Raychura, an accomplished IT professional with over eight years of dedicated experience in the industry. As the Founder and Partner of Global Infosys, I lead with a relentless commitment to excellence in IT infrastructure [login to view URL] career, which began in 2015, has been marked by proficiency in constructing and overseeing complex IT systems, including servers, NAS solutions, firewalls, and workstations. I bring a wealth of expertise in cloud computing, demonstrating proficiency in AWS and Azure environments. My credentials include a range of esteemed certifications: AWS Solutions Architect Associate Azure Solutions Architect Expert Azure DevOps Engineer Expert HashiCorp Terraform Associate In addition to my core proficiencies, I possess advanced knowledge in cutting-edge technologies, encompassing HashiCorp Vault, Kubernetes, Docker, and Intune. My commitment to staying current with industry trends ensures that I can deliver innovative solutions for your business. For organizations seeking a highly capable IT professional, capable of offering expert counsel, deploying resilient infrastructure, and optimizing cloud operations, I stand ready to be your trusted freelance partner. Let's join forces to bring your IT projects to fruition with precision and professionalism."

Liên hệ Nirav R. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Partner

Global Infosys
thg 5 2015 - Hiện tại
As a Partner at Global Infosys, I lead IT infrastructure design, configure workstations, provide tailored networking solutions, install software, offer troubleshooting support, nurture client relationships, manage projects, and stay updated on tech trends, ensuring client success.

Học vấn

BCA

Saurashtra University, India 2009 - 2012
(3 năm)

Bằng cấp

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

Microsoft
2022
Microsoft Certified: Azure Administrator Associates manage Azure resources proficiently. They ensure secure and efficient operations, handle resource provisioning, monitor performance, and optimize cloud solutions, enabling seamless Azure environments.

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

Microsoft
2023
Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Experts excel in designing and implementing Azure solutions. They architect robust, secure, and scalable cloud environments, aligning technology with business needs for optimal performance and efficiency in complex Azure landscapes.

Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert

Microsoft
2023
Azure DevOps Engineer Experts possess advanced skills in Azure, automating deployment, monitoring, and management of cloud applications. They optimize workflows, enhance efficiency, and ensure robust DevOps practices in Azure environments.

Liên hệ Nirav R. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.