Ảnh đại diện của raystechno
@raystechno
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 06 năm 2006
0 Đề xuất

raystechno

Trực tuyến Ngoại tuyến
Rays Technologies is pune, India based technology development company that helps individuals, organisations, institutions and NGO's around the globe to build and manage e-commerce business. Our extensive Web development experience, our efforts towards building unique solutions for all your needs, and our commitment towards customer satisfaction enable us to consistently improve ourselves towards leading technologies. We work on all web development technologies like LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP/Perl/Python ), WAMP (Windows, Apache, MySql, PHP/Perl/Python ), Ruby on Rails, Web Designing, Graphics designing, domain name registration at low cost, shared web hosting. We have team working on JAVA and .net technologies; also we have a team working on Search Engine Optimisation and Internet Marketing
$10 USD/giờ
1 đánh giá
2.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự