Hình đại diện của razer5
@razer5
Cờ của India Chandigarh, India
Làm thành viên từ 30 tháng 5, 2013
1 Đề xuất

razer5

Trực tuyến Ngoại tuyến
Smart Work Guarantee: Expertise in: 3Ds Max, Maya, zbrush, Solidwork, Cinema 4D, AutoCad, Blender Unity 3D, also do AR/VR app work and 3d models for them..GLTF/PBR/GLB.. Our 3d services:- @ Game Characters and game design (All type of characters expert) @ interior & exterior (walkthrough animation) @ Character Rigging & Animation @ Object & Product designing (Product Animation like 360 degree) @ Realistic Render expert @ 3d Printing @ Solidwork Printing @ AR/VR app work Character specialist..Rigging specialist, Animator, character for games Will provide you Superb quality work. Give us chance..
$15 USD/hr
92 nhận xét
6.7
 • 96%Công việc đã Hoàn thành
 • 96%Đúng ngân sách
 • 86%Đúng hạn
 • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

3d designer

May 2007 - Mar 2012 (4 years)

I have 5 year experienced in 3d designing - 3d Animation-Graphic designing..

Giáo dục

Master in animation

2007 - 2011 (4 years)

Bằng Cấp

3d designer (2012)

3d expert

3d modelling-3d animation-Architecture work-Solidwork-AutoCad-Cad/Cam-Rhino-Blender-zbrush-Poser-Cinema 4d-2d Graphic Do all type of work. Will provide you Superb quality work. Give me chance..

Các xuất bản

Website designer

Over the last 5 years, I have developed a wide range of websites using HMTL, DHTML, PHP, and MySQL including sites for startup companies and small businesses. I have also SEO expert.. I've created a lot of websites using PHP/MySQL including sites for large companies, e-commerce and multimedia sites

Chứng nhận

 • US English Level 1
  80%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự