Ảnh đại diện của razib
@razib
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 01 năm 2005
0 Đề xuất

razib

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 10 years of experience in field of Information Technology. I have worked on Computer Software, Hardware and Network. I have good experience in Programming and Database. I can write BOT, Macros, batch,shell script etc too.
$8 USD/giờ
1 đánh giá
1.3
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Manager ITBMET

Aug 2004 - Mar 2009 (4 years)

Manager IT

Giáo dục

M.Sc

1999 - 2000 (1 year)

B.Sc

1996 - 1998 (2 years)

Qualifications

SOA & WEB2.0 (2005)

IIT Bombay

System Oriented Architecture & WEB 2.0

Supply Chain Management (2007)

IIT, Kanpur, India

Supply Chain Management

Các xuất bản

IT Infrastructure in 3rd World

It has describe the infrastructure of information technology in 3rd world countries. The target country is Bangladesh in the paper.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự