Hình đại diện của razib
@razib
Làm thành viên từ 4 tháng 1, 2005
0 Đề xuất

razib

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 10 years of experience in field of Information Technology. I have worked on Computer Software, Hardware and Network. I have good experience in Programming and Database. I can write BOT, Macros, batch,shell script etc too.
$8 USD/hr
1 Nhận xét
1.3
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Manager ITBMET

Aug 2004 - Mar 2009 (4 years)

Manager IT

Giáo dục

M.Sc

1999 - 2000 (1 year)

B.Sc

1996 - 1998 (2 years)

Bằng Cấp

SOA & WEB2.0 (2005)

IIT Bombay

System Oriented Architecture & WEB 2.0

Supply Chain Management (2007)

IIT, Kanpur, India

Supply Chain Management

Các xuất bản

IT Infrastructure in 3rd World

It has describe the infrastructure of information technology in 3rd world countries. The target country is Bangladesh in the paper.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự