Hình đại diện của rdkelsey
@rdkelsey
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 11 năm 2006
0 Đề xuất

rdkelsey

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been optimizing websites since 1997, back before the term SEO was even coined. I have optimized several hundred websites. While working for a major SEO Firm I achieved quite a bit of success for my clients. Here is a brief sampling of this success, showing only competition levels over 1,000,000 (one million) and only First Page - Top-10 results. These results are all current as of 11-15-07 - although many date back several years to original placement. This list is arranged as: Client - Keyword / Phrase / Position on Google / Competition Level on Google [login to view URL] -- cow hides -- 1 -- 2,270,000 [login to view URL] -- power sellers -- 4 & 5 -- 9,190,000 [login to view URL] -- privacy gate -- 2 -- 38,900,000 [login to view URL] -- ebay newsletter -- 1 -- 19,100,000 [login to view URL] -- silk screen printing machine -- 1 & 2 -- 1,690,000 [login to view URL] -- laser vision correction connecticut -- 1 -- 1,870,000 [login to view URL] -- high viscosity mixer -- 8 & 9 -- 1,550,000 [login to view URL] -- sell on ebay -- 8 & 9 -- 21,300,000 [login to view URL] -- ebay marketing -- 1 -- 16,800,000 [login to view URL] -- ebay sellers -- 5 & 6 -- 7,850,000 [login to view URL] -- trade show design -- 6 & 7 -- 57,000,000 [login to view URL] -- special event transportation -- 1 -- 36,200,000 [login to view URL] -- trade show management -- 6 & 7 -- 53,800,000 [login to view URL] -- event transportation -- 3 & 4 -- 48,500,000 [login to view URL] -- manual screen printing machine -- 3 & 4 -- 19,600,000 [login to view URL] -- screen printing machine -- 2 -- 1,970,000 [login to view URL] -- miami dui lawyer -- 2 -- 2,000,000 [login to view URL] -- convention transportation systems -- 1 & 2 -- 1,830,000 [login to view URL] -- limestone tile -- 1 -- 1,150,000 [login to view URL] -- industrial food mixer -- 2 -- 1,770,000 [login to view URL] -- bathroom house light -- 2 & 3 -- 2,840,000 [login to view URL] -- bathroom lighting design -- 6 -- 2,320,000 [login to view URL] -- european chandelier -- 1 & 2 -- 1,530,000 [login to view URL] -- decorative house light -- 1 -- 2,150,000 [login to view URL] -- exterior house lighting -- 1 & 2 -- 1,940,000 [login to view URL] -- exterior lighting design -- 3 -- 2,140,000 [login to view URL] -- atv tires -- 8 -- 2,580,000 [login to view URL] -- christmas jewelry -- 1 -- 5,620,000 [login to view URL] -- fashion accessory jewelry -- 1 & 2 -- 5,180,000 [login to view URL] -- wholesale fashion jewelry -- 7 -- 2,190,000 [login to view URL] -- wholesale accessories -- 2 -- 5,840,000 [login to view URL] -- wholesale bridal jewelry -- 1 & 2 -- 1,920,000 [login to view URL] -- bead accessory -- 1 -- 2,460,000 [login to view URL] -- accessory wholesaler -- 1 -- 7,030,000 [login to view URL] -- adjustable air bed -- 9 -- 1,900,000 [login to view URL] -- antique estate jewelry -- 6 -- 2,360,000 [login to view URL] -- antique diamond jewelry -- 3 -- 2,190,000 [login to view URL] -- antique diamond rings -- 6 -- 2,260,000 [login to view URL] -- diamond estate jewelry -- 1 -- 2,110,000 [login to view URL] -- estate diamond ring -- 1 -- 1,990,000 [login to view URL] -- medical license service -- 5 & 6 -- 19,400,000 [login to view URL] -- medical licensing service -- 5 & 6 -- 43,000,000 [login to view URL] -- physician license service -- 6 -- 1,870,000 [login to view URL] -- plastic assembly system -- 1 & 2 -- 2,130,000 [login to view URL] -- hot plate welding -- 3 & 4 -- 2,030,000 [login to view URL] -- bead toys -- 1 -- 1,760,000 [login to view URL] -- child book shelf -- 1 -- 2,200,000 [login to view URL] -- child bookshelf -- 2 -- 1,790,000 [login to view URL] -- child mirror -- 1 -- 4,400,000 [login to view URL] -- child school furniture -- 5 -- 2,270,000 [login to view URL] -- waiting room toys -- 1 & 2 -- 2,280,000 [login to view URL] -- finger fun table -- 1 & 2 -- 2,170,000 [login to view URL] -- magnetic sand tables -- 1 & 2 -- 1,820,000 [login to view URL] -- play cube -- 5 -- 8,520,000 [login to view URL] -- integrated motor -- 6 -- 3,150,000 [login to view URL] -- nema 11 -- 1 -- 3,410,000 [login to view URL] -- nema 14 -- 2 & 3 -- 3,170,000 [login to view URL] -- nema 17 -- 1 & 2 -- 3,450,000 [login to view URL] -- nema 23 -- 1 & 2 -- 3,720,000 [login to view URL] -- nema 34 -- 1 -- 2,510,000 [login to view URL] -- nema 8 -- 2 & 3 -- 3,560,000 [login to view URL] -- step motor -- 4 -- 11,200,000 [login to view URL] -- step motors -- 4 -- 3,440,000 [login to view URL] -- glow sticks -- 9 -- 2,170,000 [login to view URL] -- glow necklaces -- 8 & 9 -- 1,430,000 [login to view URL] -- glow pens -- 1 & 2 -- 2,060,000 [login to view URL] -- glow pen -- 3 -- 1,910,000 [login to view URL] -- glow bracelets -- 6 -- 1,440,000 [login to view URL] -- action corrective process -- 6 -- 1,940,000 [login to view URL] -- design for reliability -- 6 -- 71,700,000 [login to view URL] -- design test verification -- 1 -- 2,700,000 [login to view URL] -- design verification testing -- 2 -- 7,600,000 [login to view URL] -- highly accelerated life test -- 1 -- 1,830,000 [login to view URL] -- package design and testing -- 2 & 3 -- 36,300,000 [login to view URL] -- reliability contractor -- 3 & 4 -- 1,920,000 [login to view URL] -- reliability education seminars -- 1 & 2 -- 1,650,000 [login to view URL] -- reliability education -- 5 & 6 -- 23,000,000 [login to view URL] -- reliability engineering services -- 1 & 2 -- 2,840,000 [login to view URL] -- reliability integration -- 1 & 2 -- 11,900,000 [login to view URL] -- reliability life test -- 10 -- 4,020,000 [login to view URL] -- reliability seminars -- 3 & 4 -- 1,830,000 [login to view URL] -- vendor reliability -- 1 & 2 -- 1,790,000 [login to view URL] -- vendor reliability program -- 1 & 2 -- 1,890,000 [login to view URL] -- batch mixer -- 8 & 9 -- 2,000,000 [login to view URL] -- food mixing equipment -- 2 -- 2,080,000 [login to view URL] -- high shear -- 1 & 2 -- 6,650,000 [login to view URL] -- lab mixer -- 4 -- 2,020,000 [login to view URL] -- 3d exterior design -- 3 -- 1,890,000
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự