Ảnh đại diện của rdpo
@rdpo
Member since Ngày 21 tháng 06 năm 2006
0 Đề xuất

CreativeMix

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a professional web developer with a solid knowledge in CSS3/HTML5. I always deliver on time and based on the specification. I guarantee 110% client satisfaction. Assures you the following: - 100% Hand Coded HTML & CSS. - Clean and efficient coding of XHTML/CSS. - Well and clearly commented code. - Super fast project delivery turnaround. - Fast communication. - On time. Everytime.
$30 USD/giờ
37 đánh giá
6.6
  • 98%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 24%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự