Hình đại diện của Rebecca821
@Rebecca821
Cờ của United States
east greenville, United States
Thành viên từ January, 2008
0 Đề xuất

Rebecca821

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a college graduate who has completed some post-graduate work. I am a perfectionist by nature and work best when I receive feedback from you. I am highly creative and in former lives worked as a store manager, wall street executive, autism specialist, customer service representative and preschool teacher. As you can see I am used to wearing many hats and I take pride in being able to do anything I set my mind to. You will not be disappointed in my work!
2 đánh giá
2.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự