Ảnh đại diện của redromanov
@redromanov
Cờ của Thailand Bangkok, Thailand
Thành viên từ July, 2008
1 Đề xuất

Intanont Triudom

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an Anime style artist with full Japanese influence. I can work with vectors. I have IQ 130 and fluent at English reading/writing. Also I have 1 year of experience in database programming and IT assistance.
$30 USD/giờ
3 đánh giá
2.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

IT Solution Assistant

Aug 2012 - Sep 2013 (1 year)

Database programming and IT resource maintenance

Artist assistant

Jul 2011 - Mar 2012 (8 months)

University internship. Basic 3D modeling for comic backgrounds and props.

Giáo dục

Bachelor in Computer Science

2008 - 2012 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự