Hình đại diện của redssr
@redssr
Cờ của India Nashik, India
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 03 năm 2016
5 Đề xuất

redssr

Trực tuyến Ngoại tuyến
9+ yrs of relevant exp in Linux with followings 1) OS: Redhat,CentOS,Fedora and Ubuntu with Server Management, User management Bash scripting to take daily backups for database and code 2) APPLICATIONS:: a) LAMP Platform MemCache, Opcache b) SVN server c) Redmine 2.x and 3.x installation on CentOS 6 d) Webservers: Apache Nginix e) Load Balancing Ngnix, HAproxy 3) DATABASE:: MySQL/MariaDB/Percona installation, replication, galera cluster percona cluster,performance tuning and troubleshooting 4) MONITORING TOOLS:: a) Nagios with email and way2sms gateway notifications b) Zabbix 2.4 with Email and ez-texting notifications. 5) CLOUD: a) AWS:- EC2 with autoscaling, VPC, RDS, Elasticache, S3, CloudFront, Route53 and SES b) DigitalOcean: 6) OTHER TECHNOLOGIES:: Email marketing, DNS (power DNS setup with replication), LTSP, Redis, XenServer, KVM, DHCP ISPConfig3, Webmin/virtualmin, CWP, ERPNext
$17 USD/hr
86 nhận xét
5.0
  • 98%Công việc đã Hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 96%Đúng hạn
  • 16%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

System Engineer

Jul 2011 - Jul 2015 (4 years)

1) Successfully install and configured Nagios Monitoring tool with email notifications. 2) Successfully upgraded and migrated servers on testing, stating and Prod Env. (Migration from ubuntu 10.04 to Centos 6.7. Upgradation of PHP 5.2 to 5.3, MySQL 5.1 to Mariadb 5.5) 3) Successfully installed and configured SVN (subversion) server with Apache authentication and path based access.

Linux System Administrator

Oct 2010 - Jul 2011 (9 months)

1) User Administration 2) Installing Openbravo ERP S/W (web-base) with PostgresSQL/Oracle as DB 3) Installing tomcat and configuring it with Apache to run on port 80 4) DB backups with cron jobs

Jr. Linux Administrator

Dec 2009 - Oct 2010 (10 months)

1) Installing, upgrading PHP, MySQL Apache through rpm,yum and tar. 2) Uploading of code from svn server by svn export to various Env(s) 3) Visiting data centers located at Netmagic, Vodafone and Tata premises besides providing technical support to clients and internal locations.

Giáo dục

B.Sc Chemistry

1997 - 2001 (4 years)

Bằng Cấp

RHCE (2007)

Redhat

Redhat Certified Eng.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự