Hình đại diện của redssr
@redssr
Cờ của India Nashik Road, India
Làm thành viên từ 9 tháng 3, 2016
5 Đề xuất

redssr

Trực tuyến Ngoại tuyến
10+ yrs of relevant exp in Linux with followings 1) OS: Redhat,CentOS,Fedora and Ubuntu with Server Management, User management Bash scripting to take daily backups for database and code 2) APPLICATIONS:: a) Web panels:- WHM/Cpanel CWP, ISPConfig3, Webmin/virtualmin, VestaCP b) SVN server c) Webservers: Apache Nginix tuning and troubleshooting d) Load Balancing Ngnix, HAproxy 3) DATABASE:: MySQL/MariaDB/Percona installation, replication, galera cluster 4) MONITORING TOOLS:: Nagios Zabbix cacti 5) CLOUD: AWS, DigitalOcean:,vultr Vps setups, [login to view URL] Alibaba OVH 6) Development :- Wordpress installation, migration, troubleshooting
$17 USD/hr
137 nhận xét
5.4
  • 99%Công việc đã Hoàn thành
  • 96%Đúng ngân sách
  • 96%Đúng hạn
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

System Engineer

Jul 2011 - Jul 2015 (4 years)

1) Successfully install and configured Nagios Monitoring tool with email notifications. 2) Successfully upgraded and migrated servers on testing, stating and Prod Env. (Migration from ubuntu 10.04 to Centos 6.7. Upgradation of PHP 5.2 to 5.3, MySQL 5.1 to Mariadb 5.5) 3) Successfully installed and configured SVN (subversion) server with Apache authentication and path based access.

Linux System Administrator

Oct 2010 - Jul 2011 (9 months)

1) User Administration 2) Installing Openbravo ERP S/W (web-base) with PostgresSQL/Oracle as DB 3) Installing tomcat and configuring it with Apache to run on port 80 4) DB backups with cron jobs

Jr. Linux Administrator

Dec 2009 - Oct 2010 (10 months)

1) Installing, upgrading PHP, MySQL Apache through rpm,yum and tar. 2) Uploading of code from svn server by svn export to various Env(s) 3) Visiting data centers located at Netmagic, Vodafone and Tata premises besides providing technical support to clients and internal locations.

Giáo dục

B.Sc Chemistry

1997 - 2001 (4 years)

Bằng Cấp

RHCE (2007)

Redhat

Redhat Certified Eng.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự