Ảnh đại diện của reliabledealchn
@reliabledealchn
Cờ của India Chennai, India
Member since Ngày 29 tháng 07 năm 2017
0 Đề xuất

reliabledealchn

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am from Chennai, Google Certified (Google Digital Marketing Certification, Manipal ProLearn, Manipal Unversity), now working as Freelancing job of Internet advertising & Digital marketing. Net Access India Ltd Chennai and Denmark is my corporate customer. I have given best ROI to my customer. My specialisation are Google Adwords, pay per click, Search marketing, Display marketing, Site Link advertising, Call to action ad, Lead Generation, Support Sales improvement, Increase web site Traffic
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Kinh nghiệm

Freelancer Consultant

Aug 2016

Increase Traffic and advertise their facilities

Freelancer Consultant

Mar 2014

Doing Freelance consultant for Net Access India Ltd for Digital Marketing, Google AdWords, Pay-Per-Click Online Advertising, Display Campaign, Search Campaign, Google analytics, and ,LinkedIn, Twitter and Face book I am consistently increase click through rate,

Giáo dục

MCA

1999 - 2002 (3 years)

Chứng chỉ

Google Adwords Certified (2017)

Google

Google Search and Display certification

Google Digital Marketing Certification (2017)

Manipal ProLearn, Manipal Unversity

Google Adwords Search, Display, Re marketing, E mail marketing, SMS Marketing, Analytics, Face book marketing, LinkedIn marketing, Twitter Marketing, Instagram and increase Followers, Tweeting Increase Traffic to the Website

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự