Ảnh đại diện của rfox
@rfox
Cờ của United States Mt. Prospect, United States
Member since Ngày 20 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

rfox

Trực tuyến Ngoại tuyến
Renderfox Studio is a full service architectural rendering firm. Our team consists of professional architects and highly talented 3D artists with ten years of experience in architecture field and rendering services. We understand that having state of the art rendering technologies is not enough to produce the best result. We combine experience, talent, speed, accuracy, honesty and hard work. We offer services that include: Photorealistic architectural renderings (Exterior and Interior - Day/Night) Photorealistic architectural Animation Product Design & Visualization Virtual Reality Panorama (QTVR) Photomontage Lighting study architectural renderings Color elevation & floor plan renderings(2D/3D) Site and master planning illustrations Sketch up modeling. Need an expert in 3D Rendering, Building Architecture & 3D Modelling? Hire Me at
$30 USD/giờ
19 đánh giá
5.7
  • 64%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 89%Đúng giờ
  • 5%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự