Profile image of rguknet
@rguknet
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 02 năm 2007
1 Đề xuất

rguknet

Online Offline
I'm constantly evolving my knowledge and always look for ways to adopt new technologies where appropriate. I consider myself to be hardworking, reliable, ambitious, trustworthy always striving to work beyond the job description and I enjoy innovating and problem solving. I am committed to improving products or processes where possible. Specialties: Languages: PHP5, Perl, XHTML, CSS, XML, MySQL, VB6, Javascript Systems: Windows (all), Linux (mainly Ubuntu and Centos), Mac OS X, iOS, SVN, Git, Redis Cloud platforms: AWS, Rackspace, Linode, Digital Ocean Frameworks: Laravel (5.0, 5.1), CodeIgniter 2, Drupal 7, Magento EE (1.13/1.14), Slim Software: Sublime, Netbeans, Adobe Software, Visual Studio .NET, MS Office Hardware: System support, server administration, computer repair/rebuild, phone system management (Toshiba CTX, Mitel 5000), networking
$40 USD/Giờ
các đánh giá về 15
4.3
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự