Ảnh đại diện của rhj888
@rhj888
Cờ của China Shenzhen, China
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

rhj888

Trực tuyến Ngoại tuyến
Name:Jerry ren GAFid:rhj888 Sex: Male Age:28 Skills: PowerBuilder(years ago ) Java(j2ee, struts, hibernate,spring ;SJCP certificated) VB.NET(ajax,nhibernate,nant) Flash(RIA) othter:javascript,database,GSM moden software JOBs past: POS&ERM:A Eletricity Market's Point of Sale and Enterprise Resource Manager Pos Client can work offine,and the database is Ms Sql. CMCC 1860 work station: CMCC is the biggest telecom company of China , this software is the client for Customs service's platform. It Communicate with the Fee system and BOSS system and other information system. Barara CRM: A oversea project, it's a common CRM system(like centreview etc.), it's devloped by java,using the hibernate,spring,struts. Its database is Mysql. Trainng/ELearning: It fits the manufactory with many application devide into two is the trainning ,recording the record of the labour's trainning report the train other is e-Leaning,base on Flash and video , interactive Lessons. GDOOO:A entertainment website on flash : .it's in developing.
$20 USD/giờ
3 đánh giá
1.9
 • 50%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của diverpeter flash / CMS enable for rhj888 [Sealed]

  “a very good coder, very fast on response.”

 • hình của diverpeter Flash Database Fix [Sealed]

  “very good guy to work with, fast response and suggesting methods to help out on the project.”

 • hình của Nishesh J. Flash Expert Banner Creation 1 [Sealed]

  “Excellent work and Excellent Support ! we will work again with this guy...”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự