Hình đại diện của rich00boy000
@rich00boy000
Làm thành viên từ 6 tháng 11, 2018
0 Đề xuất

rich00boy000

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello. ******************** PLEASE OFFER YOUR JOB TO ME ************************ I am a full stack web developer having 10 years experience. My main skills are.. - Excellent communication skills (Verbal & Written) - Excellent hands-on programming experience of PHP 7X - Excellent in JavaScript, jQuery, Bootstrap - Excellent in any one MVC framework ( CakePHP, CodeIgniter, Zend ,Yii, Laravel) - Excellent in eCommerce (Magento,WooCommerce) and WordPress - Excellent in Mysql5 (Indexing, Scaling Mysql) and MongoDB, MSSQL - Excellent in AngularJS and Angular2/4/6, nodeJs, ExpressJs, Vue.js, d3.js - Excellent in React.Js, React Native, Ionic, Ember.js, Backbone.js - Good understanding of RESTful API development - Excellent in HTML5, CSS3, LESS CSS and Responsive web development. - Excellent in Web Scraping, VBA, VB, VC++, .NET, C#, C++ - Good experience of GitHUB, SVN, slack I hope to work with you. Thanks for your time.
$20 USD/hr
4 nhận xét
1.7
  • 75%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Web Master

Dec 2016 - Sep 2018 (1 year)

I built my small agency but it was very difficult to run it my self. So I decided to work on [login to view URL]

Web developer

Jul 2013 - Aug 2016 (3 years)

I had worked on this company as intern.

Giáo dục

Programming

2006 - 2012 (6 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự