Hình đại diện của rightbigboss
@rightbigboss
Cờ của China Shenyang, China
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 08 năm 2014
4 Đề xuất

rightbigboss

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an expert in Web & Hybrid App development area. I'm honest and fair. Thank you in advance for your time and consideration. I look forward to working with you soon. Listed below are my experience and skills. 1. Web & PWA Development (7+ years experience) - Framework: Angular, React, Ionic, Vue, Node, Express, Flask, Django, Laravel, Codeigniter - Very strong knowledge in PWA using Ionic, Angular. - Cloud: Google Cloud, Amazon Web Service etc. - Database: MongoDB, Google Cloud Sql and Datastore, PostgreSQL, MySQL etc... - Design: Jquery, CSS, Bootstrap, HTML5, PrimeNG - Experience:Twilio Text, Video, Voice Chatting, Firebase, Openfire XMPP, Payment api(braintree, paypal, stripe), social api(facebook, twitter), smtp. 2. Hybrid & Native Mobile Apps Development React Native, Ionic, Social Apps, TV Box apps, Communication Apps, Location apps, Office apps,etc
$30 USD/hr
89 nhận xét
7.1
 • 84%Công việc đã Hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 97%Đúng hạn
 • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

master

2003 - 2007 (4 years)

Bằng Cấp

IT science expert (2007)

Shenzhen University

Các xuất bản

About relationship database model based on Fuzzy

defined a model of the relationship database based on fuzzy function.

A method to make enterprise business website based on ejb

MVC: view(jsf, jsp, extjs) + Controller(struts, javabean) + Model(entitybean, session bean) Base logic flow: user->role->permission->page

Chứng nhận

 • US English Level 1
  83%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự