Profile image of riyazaec
@riyazaec
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

riyazaec

Online Offline
I am good on web application development, web scrapping, standalone scripts, automation scripts with the help of PHP, Python, Core Java, Django, Javascript, JQuery and ExtJs. Preferably looking for small to medium tasks. Expertise on below skill set: 1. PHP - CodeIgniter - Yii 2 - OsCommerce - Zen Cart - Joomla - Magento 2. Python - Django - Flask 3. Javascript - JQuery - ExtJs - Bootstrap 4. Core Java - Spring - Hibernate 5. Database: - MySQL - PostgreSQL - SQLite3 Supporting below works: 1. Web Application 2. Script Automation 3. Web scraping 4. Image Processing - Extract text from Image - Extract content from PDF - Recognize text or object from image or video 5. XML to CSV 6. Bulk SMS (API and GSM Modem) 7. Bulk Whatsapp Message (API and Whatsapp Web)
$10 USD/Giờ
các đánh giá về 18
4.8
  • 95%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 21%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Project Leader / Team Lead

May 2006

Working as a Senior Software Engineer

Giáo dục

MCA

2003 - 2006 (3 years)

Bằng Cấp

Shining Start Award (2011)

Rhytha Web Solutions

Các xuất bản

Shining Start

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự