Ảnh đại diện của rizinbox
@rizinbox
Member since Ngày 09 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

BuiltinSoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
Sr. Software Engineer, Mobile App Developer(Android,Iphone) Have Android (2 years experience)  iPhone(2 Year)  J2EE/Tomcat/Glassfish/Web Service/Applet Servlet/JSP(Advanced, < 2 year experience)  C# .Net/Asp.Net (Advanced, 3 year experience)
$20 USD/giờ
2 đánh giá
1.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự