Ảnh đại diện của rnunziata
@rnunziata
Cờ của United States St Petersbrug, United States
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 03 năm 2004
0 Đề xuất

rnunziata

Trực tuyến Ngoại tuyến
Eighteen years as chief software engineer and project management for Bell Labs. Seven years product lead and senior architect. Expert in applying technical knowledge to solve problems within time and resource limits. Development Skills: OO design concepts, UML Design and Use Case Analysis, various IDEs MS Project, Excel, Visio Languages: Java (1.2,1.3,1.4), Visual Basic, SQL, IMS/DB, IMS/DC, DB2, BAL, COBOL, PL/I, TCL/TK Technologies: J2EE, Java Servlets, XML, XSLT, XPATH, XPOINTER, XLINK Content Management, Workflow, Tomcat, Jrun, iPlanet Enterprise Server, IIS, Apache, UNIX shell (csh, ksh, sed), TLC Operating Systems: Windows NT/2000, Windows XP/98/95, Solaris, AIX, HP-UX, MVS Database: Oracle 8.x, MS SQL Server 7.0/2000, MS Access, Informix
$65 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự