Ảnh đại diện của robinkedia
@robinkedia
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 07 năm 2006
0 Đề xuất

robinkedia

Trực tuyến Ngoại tuyến
Overall 10 years of experience working with top notch companies. My expertise is database driven web applications, payment gateway integration, and writing web API. Core Skill Set: NodeJS, AngularJS, C#, VB.NET, ASP.NET MVC, WPF, Entity Framework, JQUERY, PHP, ANDROID, SQL/NO SQL Databases: MONGO DB, MYSQL, SQL SERVER, SQL LITE UX/UI Side Scripting: Bootstrap, HTML5, CSS3 Payment gateway: , Paypal, Stripe, WorldPay, SMS API Integration: Twilio, Clickatell Source Control: GIT, TFS, SVN
$15 USD/giờ
1 đánh giá
5.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự