Ảnh đại diện của robomouse
@robomouse
Member since Ngày 18 tháng 12 năm 2007
0 Đề xuất

robomouse

Trực tuyến Ngoại tuyến
I work as contractor, mostly on , and have an experience in a wide range of technologies. My primary area of specialization is a java-related stuff, though I've completed variety of different projects. Hope you'll enjoy working with me.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự