Hình đại diện của robosticlogics
@robosticlogics
Cờ của Pakistan Rawalpindi, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 03 năm 2013
2 Đề xuất

robosticlogics

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have above 3 years experience in mobile development. Our aim is to provide quality work in time with reasonable cost. We have team of skilled developers. Huge experience in mobile application design and development Working knowledge of C/C++, Objective C and iPhone SDK programming Familiarity with iOS development using Objective C and the iPhone SDK Fluency in Objective-C Wide knowledge of iPhone, iPad, Android and Windows Phone development Ability to work within a defined software development cycle
$20 USD/hr
39 nhận xét
6.1
  • 79%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

iPhone/iPad

Sep 2008 - May 2012 (3 years)

Employment Iphone Developer, 2008 - 2012 Netsol Pakistan Handled iPhone and iPod Touch application development. Created innovative applications for the iPhone or iPad. Innovated ways to leverage Yammer Platform through mobile technology. Handled design and development of mobile applications for iPhone. Built iPhone and iPad games from beginning to end. Developed and supported mobile consumer application platforms. Contributed to expansion across other mobile platforms. Created innovative app

Giáo dục

Computer Science

2003 - 2007 (4 years)

MS Computer Science

2007 - 2009 (2 years)

Bằng Cấp

Microsoft Certifications (2010)

EVS

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự