Ảnh đại diện của robosticlogics
@robosticlogics
Cờ của Pakistan Rawalpindi, Pakistan
Thành viên từ March, 2013
2 Đề xuất

Robosticlogics

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have above 3 years experience in mobile development. Our aim is to provide quality work in time with reasonable cost. We have team of skilled developers. Huge experience in mobile application design and development Working knowledge of C/C++, Objective C and iPhone SDK programming Familiarity with iOS development using Objective C and the iPhone SDK Fluency in Objective-C Wide knowledge of iPhone, iPad, Android and Windows Phone development Ability to work within a defined software development cycle
$20 USD/giờ
39 đánh giá
6.1
  • 79%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

iPhone/iPad

Sep 2008 - May 2012 (3 years)

Employment Iphone Developer, 2008 - 2012 Netsol Pakistan Handled iPhone and iPod Touch application development. Created innovative applications for the iPhone or iPad. Innovated ways to leverage Yammer Platform through mobile technology. Handled design and development of mobile applications for iPhone. Built iPhone and iPad games from beginning to end. Developed and supported mobile consumer application platforms. Contributed to expansion across other mobile platforms. Created innovative app

Giáo dục

Computer Science

2003 - 2007 (4 years)

MS Computer Science

2007 - 2009 (2 years)

Chứng chỉ

Microsoft Certifications (2010)

EVS

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự