Ảnh đại diện của rockchick12
@rockchick12
Thành viên từ March, 2004
0 Đề xuất

rockchick12 

hair:short, aurburn eyes:green/blue/grey height:5ft 10in. birthday:september 12, 2004 hobbies:singing, dancing, hanging out with my friends, going to the mall/movies, pranking people, swimming, dancing, volleyball friends:melanie, jim, tyler, tiffany, alyssa, sarah, erika, joey, nate, ivan, erik, colette, curtis, brett, sean favorite band:good charlotte and evanescence color:blue sport:dancing(yes, it's a sport) quote:to the world, you may be just one person. but to one person, you may be the world. if you do not have strong belief in yourself, you will constantly be seeking the aprovals of others. my poem: friendship- friendship love and trust laughing, smiling, sharing happiness, loyalty, arguing, betrayel silence, crying, hatred pain and alone enemies
$ USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự