Hình đại diện của romancoder204
@romancoder204
Cờ của Ukraine Bakhmut, Ukraine
Làm thành viên từ 17 tháng 3, 2019
0 Đề xuất

romancoder204

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a web developer with over 15 years of experience. I specialize in responsive web and application development for small to medium size businesses. My skill set includes wide-ranging expertise in - LAMP(PHP, Apache) stack - MEAN and MERN stack (Node.js/MongoDB/Express/Angular/React) - Javascript, Bootstrap, HTML/CSS, Shopify, RoR, Ruby, - Django/Python and other platforms. - Android and iOS mobile app (Hybrid: React native, Ionic, Flutter) - Extensive expertise and strategic intelligence with respect to UI design, - digital marketing, social media strategy, google analytics, adwords and SEM, Makes me a virtual one-stop shop -- throw in impeccable attention to detail and very conscientious communication, and you get unusually fast and effective development at a very competitive rate.
$50 USD/hr
20 nhận xét
4.5
  • 90%Công việc đã Hoàn thành
  • 96%Đúng ngân sách
  • 71%Đúng hạn
  • 3%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Front-end and Back-end developer

Jul 2012 - Dec 2018 (6 years)

- Front-end based on React/Angular/Vue framework - Back-end based on Node/Express, MongoDB, MySQL, PostgreSQL - RESTful API and GraphQL API - PHP Laravel framework, CakePHP, Codeignier

Giáo dục

Bachelor's degree on Computer networking engineering

2007 - 2011 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự