Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
peshawar, pakistan
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 2:17 SA
Đã tham gia vào tháng 11 27, 2023
0 Khuyến nghị

Roman K.

@romankhan0091

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
peshawar, pakistan
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

logo designer, LanguageTranslator, research writer

Profile Overview: Greetings! I'm Roman Khan, a skilled professional with a passion for language translations, CV & resume crafting, and logo creation. With two years of experience in these domains, I bring a unique blend of linguistic proficiency and design expertise to the table. Language Translations: Fluency in multiple languages allows me to bridge communication gaps and deliver accurate, culturally nuanced translations. Whether it's business documents, articles, or creative content, I ensure that the essence and tone are preserved, making your message resonate across linguistic boundaries. CV & Resume Crafting: Crafting compelling CVs and resumes is an art, and I specialize in creating documents that stand out. I work closely with clients to highlight their strengths, skills, and achievements, tailoring each document to their unique career goals. Let me help you make a lasting impression on potential employers. Logo Creation: Your brand deserves a distinctive identity, and I excel in bringing concepts to life through logo design. From concept development to the final polished product, I collaborate with clients to ensure that their brand identity is visually striking and memorable. What Sets Me Apart: Quality Assurance: I prioritize precision and quality in every project. Client-Centric Approach: Your satisfaction is my priority; I value open communication and client feedback. Creativity: I bring a creative flair to every task, ensuring that your project stands out. If you're looking for a language professional who can enhance your communication, a CV expert who understands the job market, or a creative mind to give your brand a visual identity, I'm here to bring your vision to life. Let's collaborate and turn your ideas into impactful results! Feel free to reach out to discuss your project needs. I look forward to the opportunity to work with you. Best regards, Roman Khan

Liên hệ Roman K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11521469
11521469

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Roman K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.