Ảnh đại diện của ronakshah11
@ronakshah11
Cờ của India Vadodara, India
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 10 năm 2015
1 Đề xuất

ronakshah11

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello I am Ronak Shah SEO Expert and also providing solution for digital internet marketing with best experience in search engine optimization (SEO), Social media optimization (SMO), Google Ad Words, Pay Per Click (PPC), Google Product Shopping Feed Listing and all type of Online Marketing works . I am always updated with latest norms of search engines updates like (panda and penguin) to drive maximum organic traffic to the website. On Page SEO 1 Keyword Research 2 Title Tag 3 H1 Tag 4 Content Optimization 5 W3c Validation 6 Site Speed 7 Keyword Density 8 Image Optimization 9 Keyword in H2, H3 Tags 10 Internal Links 11 Broken Links 12 Sitemap and robots txt 13 SSL Certificate 14 Mobile Optimized: 15 Schema Off- page SEO 1 Local Map Listing ( Google/ Bing) 2 Local Citation Submission 3 AD Posting 4 Social Bookmarking 5 Doc Submission 6 Guest Blogging 7 PBN 8 Article Submission 9 Soical Media 10 Forum Posting 11 Profile Creation
$20 USD/giờ
10 đánh giá
4.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

B.E

2005 - 2009 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự