Hình đại diện của roshana78
@roshana78
Cờ của Sri Lanka Maharagama, Sri Lanka
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

roshana78

Trực tuyến Ngoại tuyến
Expert web scraper ( web crawler ) developer who has strong software development background. Over past 10 years of time I have worked in many software projects in different domains. I am very comfortable with following technologies. Skills -: Microsoft C# .NET, AngularJS, PhantomJS Microsoft ASP .NET, Windows Forms, WPF, WCF, Web Services, Web API, Android, SQL, Selenium Web-Driver, Software testing, Test Automation Projects Web scraper development, ERP interface development, Inventory, POS, CRM, Automation, Software testing, Software for special needs etc.
$15 USD/hr
2 nhận xét
3.3
  • 60%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Engineer

Jan 2008

Giáo dục

BSc Special (Hons) in Information Technology

2008 - 2012 (4 years)

Bằng Cấp

o Sun Certified Java Programmer (SCJP 5.0) (2009)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự