Hình đại diện của roshanlouhar
@roshanlouhar
Cờ của India Udaipur, India
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 11 năm 2016
0 Đề xuất

roshanlouhar

Trực tuyến Ngoại tuyến
Currently working as a consultant with 4+ years of experience in Software Application development specialized in .Net Technologies and open source technologies. Primarily working on Microsoft Azure, Net Core, IIS, ASP.NET, design patterns, C#, [login to view URL], LINQ, Entity Framework, MVC, JQuery, AngularJS, Web API, WCF, Web Services, JavaScript, CSS3, HTML5, SQL/PL-SQL. Experienced on tools on JIRA/TFS (Project Management Tool Agile Tool), Code Repository (SVN Server, Gitlab, TFS), DevOps tool (VSTS, Jenkins, Octopus, Team City). Experienced on IDE/Database Tool like SQL Server 2008 R2, Azure SQL, Oracle 10g/11i, MYSQL, IBM DB2, Visual Studio 2010 onwards, Unit Test Framework (MS test, nUnit), manual and automated testing (Selenium)testing. Passionate about technology and belief in creating top-notch solutions to address customer [login to view URL] leadership, communication, analytical skills and flexible to learn new Quick learning. Lets work together for success.
$9 USD/hr
1 Nhận xét
2.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Cosultant

Jan 2018

Working as consultant in Microsoft & open source technology on Enterprise and big client of Microsoft project.

Assc Consultant

Aug 2016 - Jan 2017 (5 months)

Worked as Consultant in Microsoft & open source technology on Banking software for RBS client.

Prograamer

Nov 2015 - Aug 2016 (9 months)

Worked as Programmer in Microsoft & open source technology on E-commerce and Warehouse management software.

Software Developer

Jul 2014 - Nov 2015 (1 year)

Worked as Developer in Microsoft & open source technology on Govt and HR payroll software.

Giáo dục

B.Tech in Computer science engineering

2008 - 2012 (4 years)

Bằng Cấp

Microsoft Certified Professional (2012)

Microsoft

MCSA: Cloud Platform - Certified 2018 MCSA: Web Applications - Certified 2018 MCSD: App Builder — Certified 2018 Exam 487: Developing Microsoft Azure and Web Services Exam 480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 Exam 483: Programming in C# Exam 486: Developing [login to view URL] MVC Web Applications Exam 532: Developing Microsoft Azure Solutions Exam 533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions IBM DB2 Associate Exam

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự