Hình đại diện của rosoftteam
@rosoftteam
Làm thành viên từ 10 tháng 11, 2003
1 Đề xuất

rosoftteam

Trực tuyến Ngoại tuyến
## BIO Mathematics and Computer Science , Bucharest University.   We provide quality services such as web development, programming and custom software development. In the Areas of Epertise we added what we do best.   We are interested also in data entry for databases of large dimensions Ex:1 million entries or more. ## Area of Expertise **Software Development: ** C/C++ Visual C++ 6.0/NET Java /Forte Visual Fox **Databases:** MSSQL Mysql Oracle +Excel, Access   **Web Design:** HTML XML PHP ASP/ASP.NET **OS:** Windows 9x,XP,2000 Linux **Networking:** TCP/IP **Mathematics:** Statistics, Monte Carlo Techniques
3 nhận xét
1.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự