Ảnh đại diện của rshalder90
@rshalder90
Cờ của India Kolkata, India
Member since Ngày 13 tháng 09 năm 2013
17 Đề xuất

Rajat S. Halder

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an Android developer and have very good experience with Java and Android technology. I have successfully completed 150+ projects on Android. If hired by you I will be responsible to complete the project within the stipulated time frame and with utmost confidence. Thank You.
$20 USD/giờ
134 đánh giá
6.3
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Android Developer

Feb 2013

I have done 150+ projects on Android with 100% completion rate.

Giáo dục

B.Tech in Computer Science

2011 - 2014 (3 years)

Diploma in Computer Science

2008 - 2011 (3 years)

Chứng chỉ

Certified Android Application Developer (2012)

EI Systems

2nd position in Inter College Android Development Competition (2012)

BESU Annual Techno-Management Fest

Got 2nd position in inter college competition on android app development in West Bengal, India.

Các xuất bản

Rural India

Android application on information of Indian crops.

Indian Tourism

Information about Indian tourism.

GATE 2014

Information about GATE 2014 exam in India ( entrance test).

GATE 2015

Information about GATE 2015 exam in India ( entrance test).

Chứng Nhận

 • Numeracy 1
  94%
 • SQL Level 1
  90%
 • Android 2
  88%
 • MySQL Level 1
  85%
 • PhoneGap 1
  85%
 • C++ Level 1
  83%
 • JavaScript Level 1
  83%
 • PHP Level 1
  80%
 • UK English 1
  80%
 • US English Level 2
  80%
 • C# 1
  78%
 • HTML Level 1
  78%
 • Java Level 1
  78%
 • C 2
  75%
 • SQLite 1
  75%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự