Ảnh đại diện của rtaylor205
@rtaylor205
Cờ của United States San Francisco, United States
Member since Ngày 29 tháng 05 năm 2007
0 Đề xuất

rtaylor205

Trực tuyến Ngoại tuyến
$20 USD/giờ
6 đánh giá
3.3
 • 50%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của georgestragister Selected File and Dir Index Creator - Windows GUI

  “MonkeyCoding (the worker) agreed in their Worker Contract that if their project went into arbitration, they would respond to the arbitrator's questions fully and on a timely basis, or they would forfeit the arbitration. An arbitration occurred and MonkeyCoding did not do this. All funds in escrow were returned to george stragister (the employer).”

 • hình của eastwoodvw Small Website

  “MonkeyCoding (the worker) agreed in their Worker Contract that if their project went into arbitration, they would respond to the arbitrator's questions fully and on a timely basis, or they would forfeit the arbitration. An arbitration occurred and MonkeyCoding did not do this. All funds in escrow were returned to eastwood (the employer).”

 • hình của Alexis V. Instruction on how to add text in an Icon $7.00 USD

  “Very nice work, thank you”

 • hình của Alexis V. Graphic Design $1.00 USD

  “Great work and prompt delivery”

 • hình của projexpertvw PHP script modifications $25.50 USD

  “Rating: 5.0/5.0”

 • hình của mikaelohren PHP-project - Send large files over the WEB $425.00 USD

  “Great work, very fast!”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự