Hình đại diện của rteam
@rteam
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 09 năm 2007
0 Đề xuất

rteam

Trực tuyến Ngoại tuyến
Programming Languages Java Microsoft Visual C++/MFC/ATL/STL .NET SQL Databases / RDBMS MS SQLServer MySQL DB2 Oracle Technologies J2EE J2ME JDBC /Hibernate Win32 API AWT / Swing / SWT Eclipse RCP / Eclipse Plugins WebSpher MQ Native API COM / DCOM, ActiveX, OLE XML-RPC, RMI Design, Testing and SE Tools Visual Paradigm for UML Rational Rose MS Visio MS Project TestComplete AQtime AQDevTeam Visual SourceSafe Web-based technologies JSF/JSP AJAX HTML/CSS/JavaScript Application / Web Servers Websphere Application Server JBoss JBoss Portal Tomcat Apache Microsoft IIS
$10 USD/hr
5 nhận xét
4.7
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của slipp Project for rteam only $250.00 USD

  “Excellent job once again.”

 • hình của slipp C++/C# Expert needed [Sealed]

  “Excellent job once again.”

 • hình của slipp Project for rexteam $320.00 USD

  “Excellent job once again. I strongly recommend rteam for any programming job realized with vb, c++, c# or .NET”

 • hình của slipp Submission Tool [Sealed]

  “Very skillful programmer. Structures his work very well and brings in his own ideas. Very easy and pleasant to communicate with.”

 • hình của ttkfan Application to screenscrap from site in JSP pages $30.00 USD

  “Good freelancer. He made me quality product and finished work in time. After all he learns me how to use this program. I will work with him next time.”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự