Ảnh đại diện của rtestpilot
@rtestpilot
Cờ của United States Santa Rosa, United States
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 05 năm 2004
0 Đề xuất

rtestpilot

Trực tuyến Ngoại tuyến
Over 10 years experience as a freelance writer and background in a variety of areas and genres. Professional and dedicated, I strive to offer the highest quality work in the shortest time possible. Guaranteed unique and original work that is never plagarized. Special areas include history, medicine and science.
$15 USD/giờ
31 đánh giá
4.6
  • 91%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

A.A. English

2007 - 2010 (3 years)

A.A. History

2007 - 2010 (3 years)

Các xuất bản

Service and Sacrifice

Fictional action/adventure story about police, fire fighters and paramedics in Baltimore, MD.

The Gopher

Mystery book about a murder and the journalist who investigates the crime. Co-author credit.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự