Ảnh đại diện của ruicastro
@ruicastro
Member since Ngày 25 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

Rui Castro

Trực tuyến Ngoại tuyến
I design and develop solutions for information systems. I develop quality software for projects like web applications, desktop applications, enterprise systems, etc. I have 10 years of experience in information systems architecture and development in many types of framework and languages, like J2EE, .NET, Ruby on Rails, etc. I have experience in Systems Administration and Information Security Management Systems.
$25 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự