Profile cover photo
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$7 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
saver, dhaka bangladesh, bangladesh
$7 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 2:34 CH
Đã tham gia vào tháng 1 26, 2023
0 Khuyến nghị

Abu K.

@ruman351

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$7 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
saver, dhaka bangladesh, bangladesh
$7 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Logo Design | Graphics Designer | Email Marketer

WELCOME TO MY PROFILE I am a highly skilled graphic designer and email marketer with over 5 years of experience in creating visually stunning designs and executing successful email marketing campaigns. My expertise in graphic design software such as Photoshop, Illustrator, and Canva allows me to create visually engaging content that captures the attention of the audience. My proficiency in email marketing platforms like Mailchimp, Constant Contact, and Klaviyo enables me to design and implement email campaigns that drive conversions and boost engagement. I understand the importance of keeping up with industry trends and can adapt my skills to suit the specific requirements of your business. With my creative flair and technical expertise, I can help you achieve your marketing goals and drive your business forward. I will work with you to understand your business goals and target audience, and create a customized email template that reflects your brand and speaks to your subscribers. Whether you want to promote a new product, increase brand awareness or drive sales, I have the skills and expertise to help you achieve your goals. I'M ABLE TO 1: Design Eye Catching Email Template. 2: MailChimp & Klaviyo Campaign setup. 3: Klaviyo List Segments Creation. 4: Add Mailchimp Audience. 5: Klaviyo Email Flows Design & Set-up. 6: Mailchimp Automation Set-up. 7: Mailchimp Klaviyo Integration. 8: Social Media Post & Ad Design. 9: Logo Design. 10: Short Video Creation. 11: Business Card & Flyer Design E.T.C. EXTRA FACILITIES High Quality graphics with custom banner. Video gif animation. Graphics raw files. Supper Fast Delivery. Friendly Communication. unlimited Revisions. If You Have Any questions Or Any Doubts Then You Can Take An Interview. Thank You So Much.

Liên hệ Abu K. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Graphics Design & Email Marketing

Fiverr & Upwork
thg 12 2019 - Hiện tại
I'm Still Working

Học vấn

B.Sc.

Government Graphic Arts Institute, Bangladesh 2023
(Dưới một năm)

Liên hệ Abu K. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.