Ảnh đại diện của rusprogrammer
@rusprogrammer
Member since Ngày 22 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

rusprogrammer

Trực tuyến Ngoại tuyến
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của Carlos O. json to mysql database fields import / REPOST $30.00 USD

  “Boy, am I glad I ran into rusprogrammer! This guy knows his PHP and MySQL inside and out. It's so refreshing to work with so professional a programmer. Had excellent ideas, and actually did much more work than I expected. He has created a nice little platform that we can extend, because he looks ahead. You'll be well served if you go with rusprogrammer on your next project! I certainly will!”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự