Ảnh đại diện của rutvikparmar
@rutvikparmar
Cờ của India Jabalpur, India
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 02 năm 2014
0 Đề xuất

rutvikparmar

Trực tuyến Ngoại tuyến
An Informational Technology graduate and a data scientist coupled with quick learning abilities and expertise in problem solving techniques. Strong analytical and logical reasoning skills with insatiable interest in the field of Big Data Analytics. Machine Learning - Supervised and Unsupervised Learning Big Data Tech - Apache Spark, Storm, Hadoop, Apache Phoenix, etc. Messaging Queues - Kafka, Flume, etc. NoSQL DataBases - HBase, Cassandra, Hive, etc. Programming Languages - R (Data Processing and Visualization), Python, Scala, etc.
$40 USD/giờ
33 đánh giá
5.5
  • 97%Các công việc hoàn thành
  • 92%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự