Ảnh đại diện của RVMSounds
@RVMSounds
Member since Ngày 23 tháng 07 năm 2008
0 Đề xuất

RVMSounds

Trực tuyến Ngoại tuyến
RVM Sounds is a team of two dedicated to providing high quality audio services. We specialize in audio engineering (editing, mixing, mastering, etc.), music production, and sound design. Our team has credentials including a certification from School of Audio Engineering (NYC) and a BA in Mathematics from Rutgers University (NJ). We also have experience in other areas such as interactive media and audio/video compression. With great work, friendly staff, and competitive rates, you can't go wrong with RVM Sounds.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự