Hình đại diện của rx2pills
@rx2pills
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 07 năm 2010
0 Đề xuất

rx2pills

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are operating a small software house since 2000 and having expertise in following departments. We are offering freelancer services since last 2 years and are having proven record in Software Automation and SEO Tools Development. Expertise: 1) Automation Software Development 2) Data Scrapping 3) SEO Consultation Services 4) SEM, Keyword Research, Nich Search Back linking Services: 1) Social Bookmarking 2) Blog Commenting 3) Angela and Paul Profile Backlinks 4) Forum Profiles 5) Edu and Wiki Backlins 6) Open Link Wheel Services 7) Article Submission Services Website Development: 1) PHP, ASP 2) Os-commerce 3) WordPress Social Media Services 1) Google Plus 2) Facebook Likes 3) YouTube Views
$10 USD/hr
44 nhận xét
6.4
  • 81%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 27%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

IT Expertise

Jan 2000

Operting a small software house since Jan. 2000

Giáo dục

BE Computer Science

1995 - 1999 (4 years)

Bằng Cấp

JAVA (2001)

Brain Bench

Brain Bench Java Certification

HTML (2000)

Brain Bench

Brain Bench HTML Developer

Các xuất bản

None

N/A

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự