Hình đại diện của saadelkheety
@saadelkheety
Cờ của Egypt Al-beheira, Egypt
Làm thành viên từ 30 tháng 3, 2017
0 Đề xuất

saadelkheety

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a full stack web developer with PYTHON as a back-end language and JAVASCRIPT as a front end language, I create the website from scratch to deploying it using: 1- HTML, CSS, Bootstrap to get a responsive design. 2- Javascript and its framework knockout.JS to develop dynamic user interfaces and single page applications. 3- JSON with Ajax to create asynchronous web applications and pass updates between the client and the server. 4- python and its framework Django for large apps or flask for the simple ones to write the server side code. 5- SQL to design and program the data for the website. 6- Selenium for testing browser behaviour, unittest and Django to test the server side. 7- Docker to containerize the app so it will always run the same, regardless of the infrastructure. 8- Deploy the app to Heroku or configure and prepare a Linux server to run the app on it. I follow the professional and best practice in coding and enjoy doing that.
$10 USD/hr
1 Nhận xét
0.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự