Ảnh đại diện của saddaikkan
@saddaikkan
Cờ của India New Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 02 năm 2004
0 Đề xuất

saddaikkan

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have a very good development team. Our team can do better job and finish the project before/by the estimated time. We have done a lot of web based projects, portals using PHP/ASP.NET and mySQL/SQL server and have also developed some websites using PhotoPost PHP. We have good experience in SSL implementation. We can do this project at a very low rate of $10/hr. Our team has good experience in building applications with Database and web site designing. We are very much confident that we can finish your job to your satisfaction. We will be very happy to join you in developing this site. Please do contact us. We are willing to accept the payment after the successful implementation of the project. UNDER BUGDET & AHEAD OF TIME
$10 USD/giờ
3 đánh giá
4.2
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự