Hình đại diện của sadiq2010
@sadiq2010
Làm thành viên từ 27 tháng 6, 2011
0 Đề xuất

sadiq2010

Trực tuyến Ngoại tuyến
To obtain a challenging and growth oriented position, which will allow me to apply my knowledge, experience and skills. Graphic Design, 3D Modeling and 3D Animation is now vast field in this world and I would like to develop my career in this sector as a dynamic and energetic personnel. As a human being I can say that learning is a cradle to grave process. I want to be a responsible employee for a company.
$18 USD/hr
29 nhận xét
7.2
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 40%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Graphic Designer

Feb 2009 - Sep 2012 (3 years)

present.

3D modeler

Aug 2008 - Jan 2009 (5 months)

as a 3D modeler i worked for this company. our work was making lowpoly 3D building for google earth.

Creative Artist

Feb 2008 - Jul 2008 (5 months)

worked as a creative graphic designer for Helpline Resources.

3D animator

Sep 2006 - Jan 2008 (1 year)

Graphic Designer

Apr 2003 - Aug 2006 (3 years)

worked as a creative designer

Giáo dục

HSC

2000 - 2002 (2 years)

Bằng Cấp

oDesk verified provider (2011)

oDesk

i am one of the certified oDesk provider.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự