Ảnh đại diện của safkass
@safkass
Member since Ngày 31 tháng 03 năm 2004
0 Đề xuất

safkass

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi Folks, I am I am looking for work to develop my knowledge and creativity (with some Extra bucks in my pocket ;) ) because I love to web design and coding to have great online presence of the corporate world and individuals. I am proficient in : Design Tools » Photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign & many more. Frameworks & CSS » Jquery, PHP(Beginner), .NET(Beginner),CSS 2.1 , CSS 3.0 & Many more. Animation & Sound » Flash, Sound Forge, Frooty Loops & many more. Tools » Visual Studio, Dreamweaver , Front Page, Edit Plus & many more. note: These are the basic tools which I used to create cool & attractive websites but apart from these I used so many stuff and websites references for support to give the appropriate shape.
$15 USD/giờ
0 đánh giá
2.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Giáo dục

DCA

1998 - 2000 (2 years)

PGDCA

2000 - 2001 (1 year)

Chứng chỉ

HTML 3.2 (2006)

BrainBench

HTML 3.2 , which is used to create appropriate HTML structure of the website.

Adobe Photoshop CS (2006)

BrainBench

Photoshop is design tool which is used to create nice prototype and visual of the website.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự