Ảnh đại diện của saikatsingha
@saikatsingha
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

saikatsingha

Trực tuyến Ngoại tuyến
Substantial experience in the Web Application spanning eight years of service both in IT and Network architecture roles including design and strategy disciplines. Key strengths are driving collaborative approaches with the business, product, and network units. A self-starter, with strong interpersonal communications, a team approach, and the strong ability to guide and influence others through difficult problem solving techniques while providing IT architecture solutions and strategies to meet the business needs and their affordability. *Linux, PHP/Python, nginx, memcached, MySQL/MongoDB, Node.js. HTML(5), CSS, JS (jQuery, backbone, express). *2006-2010: Typical LAMP stack with Fedora/Debian, Apache, PHP, MySQL. Hosted on shared/virtual/dedicated. *2010-current: Shifted to AWS, now using SoftLayer Cloud (sponsored for Boxure). Also shifted to Ubuntu on the Cloud and desktop. 2013: Using Python/PHP for app server with Celery. Node.js for web serving. Backbone, Handlebars for client app. Stackoverflow Contribution : Github Contribution:
$5 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Python Django Developer

Jan 2013 - Mar 2014 (1 year)

Sr Developer using PHP MySQL

Dec 2009 - Dec 2012 (3 years)

Jr Developer

Feb 2007 - Nov 2009 (2 years)

I worked here Jr developer using PHP-MySQL

Giáo dục

Master of Computer Application

2003 - 2009 (6 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự