Ảnh đại diện của saleemi
@saleemi
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Thành viên từ June, 2008
1 Đề xuất

saleemi

Trực tuyến Ngoại tuyến
Areas Of Expertise: Desktop Development Using C#.NET and VB.NET (2003, 2005 and 2008) ASP.NET Using C#.NET and VB.NET (2003, 2005 and 2008) with AJAX ASP 3.0 Web & Windows Services (2003, 2005 and 2008) MS SQL Server (2000 & 2005) Java Core Programming Servlet and JSP (Java Server Pages) Sybase Crystal Report And RDLC MS Visio, MS Project JavaScript/HTML/CSS CVS, VSS, Code Co-op IIS, Apache Tomcat, JBoss Resume: Name: FIAZ ALl SALEEMI. Father Name: MOHAMMAD IQBAL SALEEMI. Date of Birth: 18 MARCH 1981. NIC Number: 42401-1831396-l. ACADEMIC QUALIFICATION: Matric from Orangi Star School. FSC (PRE-ENG) from Federal Govt Urdu Science College. BCOM from Karachi University as Private Student. PROFESSIONAL QUALIFICATION: DIT (Diploma in Information Technology) from Petroman. SCJP (Sun Certified Java Programmer). SCWCD (Sun Certified Web Component Developer). Passed IBM Test for Enterprise Connectivity Using J2EE. Passed IBM Test for Object Oriented Analysis and Design Using UML.
$10 USD/giờ
32 đánh giá
4.7
  • 97%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 83%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự