Hình đại diện của samair0
@samair0
Cờ của Pakistan Islamabad, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 08 năm 2016
4 Đề xuất

samair0

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a professional well-experienced and hardworking Developer with track record of accomplishment of 5+ years of developing websites and web-applications for companies . A developer with extra ordinary skills set in which in addition i must say calmness,politeness a relaxed developer with expertise of so many practical tools and technologies . I have created/Developed so many sites including Company profiles , Ecommerce Site , Management Systems , ERP Systems and many more . ---------------------------------- | My Specialties are |-------------------------------------------|------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Laravel | Magento2 | Wordpress | Html | Css | PhP | Mysql | Javascript | Jquery -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$10 USD/hr
144 nhận xét
5.7
  • 95%Công việc đã Hoàn thành
  • 80%Đúng ngân sách
  • 97%Đúng hạn
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Magento 2 Developer

Apr 2018

Currently working here as a magento 2 developer .

Magento 2 junior Developer

Jan 2018 - Apr 2018 (3 months)

Magento 2 came into my life .

Wordpress Developer

Dec 2017 - Jan 2018 (1 month)

Internship on wordpress was here.

Front-end Developer

Mar 2017 - May 2017 (2 months)

I worked here as a front-end developer . Nice environment great people .

Giáo dục

BSCS

2012 - 2018 (6 years)

Bằng Cấp

Networking Certification Professional (2016)

When i was in 6th semester i did that certification.

Các xuất bản

Fitness Blog

I published my blog on fitness and medicine related. not currently published .

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự