Ảnh đại diện của samasys2007
@samasys2007
Member since Ngày 22 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

samasys2007

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a 8 years experience Agile developer proficient in Java,J2EE , JSP , Servlets,JDBC , Struts, Hibernate and MQ. Have created stunning applications for Real time Auctions for Ford , Manheim, Jaguar, Volkswagen and a high transactional Exception Management system for Morgan Stanley. A powerful java programmer , project leader and a manager
$5 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của jerry440 For-samasys2007 $100.00 USD

  “Definetly java proffesional. Recommended for Java based projects and other possibly too.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự